Archive
łączniki
YouTube Preview Image

Odcinek 19 – Łączniki

Jak połączyć pęto z prętem za pomocą łącznika?

Read More