Archive
Przyrządy zaciskowe
YouTube Preview Image

Odcinek 17 – Przyrządy zaciskowe

Kilka słów o przyrządach zaciskowych firm PEZTL i CT.

Read More